ВЕНГРИЯДАГЫ РЕВОЛЮЦИЯ

ВЕНГРИЯДАГЫ РЕВОЛЮЦИЯ (1848 —49) — өлкөдөгү крепостной түзүлүштү ж-а улуттук эзүүнү жоюу, Венгриянын көз карандысыздыгына жетүү максатын көздөгөн бурж. революция. Габсбургдар бийлеп турган Венгриядагы ички карама-каршылыктар (агрардык маселе, элдин саясий укуксуз дугу ж. б.) рев-я жолу м-н гана чечилмек. Бул рев-ядагы бурж.-либерал ж-а демократчыл орто дво-ряндардын бир бөлүгү дыйкандарды крепостной укуктан бошотууга, Венгриянын экон. ж-а саясий жактан өз алдынча болушуна мүдөөлөш болгон; бирок феод. тартиптердин толук жоюлушун, славяндар м-н башка элдердин тең укукка жетишин каалаган эмес. Көтөрүлүш 1848-ж. 15-мартта Пешт ш-нда чыккан; көтөрүлүштүн башында рев-ячыл демократ Ш. Петёфи турган. 17-мартта император Фердинанд граф Баттьяни башкарган венгр өкмөтүн түзүүгө макулдук берген. 18-мартта мамл. чогулуш бурж. бир катар реформаларды кабыл алса да, Венгриянын толук көз карандысыздыгын жарыялоого батынган эмес. Рев-я ушундан улам күч алган. Аны басуу үчүн 11-сентябрда Австриядан армия келген. Өлкөдө мекенди коргоо комитети түзүлүп, ага Л. Кошут жетекчилик кылган. Рев-ячыл армия Австрия аскерлерин талкалап, Улуттук чогулуш Габсбургдар династиясы кулатылды деп жарыялаган. Бирок парламенттин либералчыл бөлүгү эл массасынан чочулап, Габсбургдар м-н келишип кеткен. Габсбургдардын суроосу м-н падышалык Россия 1849-ж. Венгрияга интервенция жасап, 13-ав-густта венгр армиясын багындырган. Бир нече жумадан кийин рев-я да басылган. Бул рев-я жеңилип калса да, өлкөдөгү феод.-крепостной түзүлүшкө сокку уруп, капит. мамилелердин өсүшүнө жол ачкан; бошт. ж-а көз каран-дысыздык үчүн андан кийинки күрөштө венгр элине дем берген.
Ад.: Энгельс Ф., Борьба в Венгрии, Маркс К., Энгельс Ф., Соч., т. 6; А в е р б у х Р. А., Революция и национально-освободительная борьба в Венгрии, 1848—1849, М., 1965.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *