ВЕНА КРУЖОГУ

ВЕНА КРУЖОГУ — логикалык пози-тивизмдин негизин иштеп чыккан филос. кружок. Аны 1922-ж. Вена ун-тинин филос. кафедрасынын башчысы, физик М. Шлик баштаган. Адегенде филос. семинар уюштурулуп, бир жылдан кийин кружокко айланган. Ага О. Нейрат, Х. Хан, Ф. Вейс-ман, К. Гёдель, Ф. Кауфман, Г. Фейгль ж. б. мүчө болгон. 1926-ж. кружокко амер. логик Р. Карнап чакырылган. Ал логикалык цозитивизм-дин негизги жоболорун иштеп чыгууга көп күч жумшаган. В. к. алгачкы кезде махизм м-н ар кошкон идеалисттик агымдар м-н байланыштуу болгон. Кружоктун мүчөлөрү бардык жалпы ил. түшүнүктөрдү, жоболорду метафизика деп эсептеп, түздөн-түз байкоонун позитивисттик принцибин өз окуусуна негиз кылып алышкан. 1930-жылдан логикалык позитивизм-дин филос. багыты кеңири үгүттөлүп, В. к-нун өнүгүшүнүн жаңы этабы башталат. Атайын басма сөз органы уюштурулуп, бир топ конгресс ж-а конф-я өткөрүлөт. 30-жылдардын аягында В. к-нун көрүнүктүү мүчөлөрү бир топ өлкөдө логикалык пози-тивизмдин мектептерин уюштурушкан. Алардын илимге жат айрым жоболорун буржуазия өз идеологиясын негиздөө үчүн пайдаланууда.
Ад.: Н ар с кий И. С, Очерки по истории позитивизма, М., 1960.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *