ВЕНА КОНГРЕССЕ

ВЕНА КОНГРЕССЕ (1814-15) — европ. державалар м-н Наполеон башкарган Франциянын ортосундагы согушту аяктаткан эл аралык конгресс. 1814-ж. сент.— 1915-ж. июнда Венада өткөн. В. к-не европ. өлкөлөрдүн бардыгы (Турциядан башка) катышкан. Конгрессте Россия, Улуу Британия, Австрия чоң роль ойногон. Анда Улуу француз рев-ясынын ж-а Наполеон согушунун учурунда жоюлган феод. тартипти, династияларды кайра калыбына келтирүү, рев-ялык ж-а улуттук-бошт. кыймылдарга каршы күрөшүү, Наиолеонду бийликке кайра келтирбөө маселелери каралган. Падыша өкмөтү Полынаны бүт Россияга кошуп алуу маселесин койгон. Буга Франция, Улуу Британия м-н Австрия каршы турган. 1815-ж. 3-ян-варда алар Россия м-н Пруссияга каршы жашырын договорго кол коюшкан. Россия м-н Пруссиянын Польша-Саксония маселеси б-ча мүдөөсү ишке ашпай калган. В. к-нде Россия, Улуу Британия, Австрия жүргүзгөн саясат реакциячыл, басып алуучулук мүнөздө болгон. Конгресс улут маселесин, айрыкча аз элдердин укугун четке каккан. В. к. түзгөн мамилелер системасына кошумча 1815-ж. сентябрда Ыйык союз (Россия, Австрия, Пруссия) жарыяланган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *