ВЕНА АРБИТРАЖДАРЫ

ВЕНА АРБИТРАЖДАРЫ (1938, 1940) — Германиянын ж-а Италиянын фаиг. өкмөттөрүнүн өкүлдөрүнүн Чехосл-я м-н Румыниянын бир кыйла жерин Хорти башкарган Венгрия-га берүү ж-дөгү эки чечиминин аты. Ага Венада кол коюлган. 1938-ж. 2-но-ябрдагы биринчи арбитраждын натыйжасында Германия м-н Италия Слова-киянын түш. райондорун ж-а Закар-пат Украинасын Венгрияга берүүгө Чехосл-яны мажбур кылган. Экинчи арбитраж б-ча (1940-ж. 30-авг.) Түн. Трансильвания Румыниядан Венгрияга өткөн. Натыйжада Венгрия м-н Румыниянын ортосундагы карама-каршылыкты пайдаланып, Германия экөөнү тең баш ийдирип алган. В. а. 1947-ж. Париж тынчтык договору м-н жоюлган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *