ВЕЛО

от123

Июн 24, 2020

ВЕЛО …— татаал сөздөрдүн кандайдыр нерсенин велосипедге таандык экенин, аны м-н байланышын туюн-ДУРУУчу бөлүгү.

от 123