ВЕКУА

ВЕКУА Илья Несторович [23.4(6. 5). 1907, Шешелеты, Грузия] — сов. математик ж-а механик, СССР ИАнын акад. (1958; корр. мүчө, 1946) ж-а ГССР ИАнын акад. (1946). Соц. Эмг. Баатыры (1969). 1943-жылдан КПСС мүчөсү. Тбилиси ун-тин бүтүп (1930), Тбилиси ун-тинде, ГССР ж-а СССР ИА сында, жог. окуу жайларда иштеген. Новосибирск ун-тинин ректору (1959— 64), Тбилиси ун-тинин ректору (1965— 72), 1972-жылдан ГССР ИАнын президенти. В-нын негизги эмгектери азыркы матем. физиканын жаңы ил. багыттарына тиешелүү. Айрым туун-Дулуу дифференциал тецдемелер б-ча эмгектери эллипс тибиндеги тец-демелердин кеңири классынын аналит. теориясын түзүүгө арналган. В. бир өлчөмдүү сингулярдык интеграл тецдемелер теориясына ири салым киргизген фредгольмдук эмес эллипс-тик чет маселелердин жаңы түрүн ачкан ж-а изилдеген. Анын эмгектери ийилүү беттерине байланыштуу маселелерди чыгарганда ж-а сер-пилгич теориясында кеңири пайдаланылды. СССР Жог. Советинин (7—8— 9-шайл.) депутаты. СССР мамл. (1950) ж-а Лениндик сыйл. (1963) лауреаты. Үч Ленин ордени, «Ардак Белгиси» ордени ж-а медалдар м-н сыйланган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *