ВЕКТОРМЕТР

ВЕКТОРМЕТР — өзгөрмө токтун күчүн, фазасын ж-а чыңалуусун өлчөө-гө ылайыкталган электр прибору. Өл-чөнүүчү чоңдукта жуп гармоника жок болгон учурда В. ток күчү м-н чы-ңалуусунун көз ирмегенчелик маанилерин өлчөп, алардын убакыт ичинде өзгөрүшүнүн ийри сызыгын түзүүгө мүмкүндүк берет. СССРде иштеп чыгарылып жаткан В. м-н 50 гц жыш-тыктагы өзгөрмө токтун тизмегинде 0,15тен ЗОО е ко чейинки чыңалууну, 0,003төн 5 а ге чейинки ток күчүн ж-a О дөп 360°ка чейинки фазасын өлчөөгө болот. В-ге тышкы шунтту, кошумча каршылыкты ж-а өлчөөчү трансформаторду туташтыруу м-н анын өлчөөчү чеги өзгөртүлөт. В. татаал электр схемалары м-н түзүлүштөрдү лабор-ялык изилдөөлөрдө ж~а электротех. болоттун магниттик касиеттерин сыноодо пайдаланылат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *