ВЕКТОРДУК ТАЛАА

ВЕКТОРДУК ТАЛАА — кандайдыр бир закон б-ча бир маанилүү түрдө ар бир Р чекитинде белгилүү бир а (Р) вектору аныкталган мейкиндиктин бөлүгү. G областында В. т. анын өзгөрмөлүү Р чекитинен вектордук-функция а (Р) болот. Бир катар физ. кубулуштар м-н процесстер В. т. түшүнүгүнө келтирилет. Мис, кыймылда болгон суюктуктун бөлүкчөлөрүнүн ылдамдык-векторлору убакыттын ар бир моментинде В. т-ны түзөт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *