ВЕЙМАР

ВЕЙМАР КОНСТИТУЦИЯСЫ (1919) — Германиянын конституциясы, Веймар уюмдаштыруу чогулушу иштеп чыккан, 1919-зк. 31-июлда кабыл алынып, 1919-ж. И-августта күчүнө кирген. Ноябрь рев-ясынын (1918) натыйжасында жарым абс. монархиянын ордуна келген бурж.-демокр. парламенттик респ-ка жарыяланган. В. к. бурж.-юнкердик түзүлүштүн негизин бекемдеп, өндүрүш куралдарына ка-пит. менчикти гарантиялаган; бийликти борбордоштуруу жагын бир кыйла чыцдап, өлкөнүн федерациялык түзүлүшүн сактап калган. В. к-нын «президент диктатурасы» ж-дөгү жобосу кийин рев-ячыл кыймылды басуу үчүн пайдаланылган. Германияда фаш. диктатура бийликке келгенде (1933), В. к. өз күчүн жоготкон.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *