ВАРИАТОР

ВАРИАТОР — бериш санын жайыраак өзгөртүүчү айрым агрегат жө машина түйүнү. В. баскычсыз кыймыл берүүчүлөрдөн ж-а аларды иштетүүчү түзүлүштөрдөн турат. Жөнгө салуу диапазону, б. а. эң чоң бериш санынын эң кичине санга катышы В-дун негизги мүнөздөмөсү болуп саналат. В. машина ар түрдүү шартта иштеген убакта да анын иш-тешинин оптималдуу ылдамдыгын камсыз кылат. Ал текстиль, кагаз, хим. ө. ж-ларындагы станоктордо, ма-шиналарда ж-а транспортто колдонулат. Ылдамдыкты жөнгө салуучу катарында өндүрүш процесстерин авто-матташтырууну башкарууда да пайдаланылат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *