ВАРИАНТ

ВАРИАНТ (лат. varians — ордун ал-маштырчу) — 1. Кандайдыр бир нерсенин ар башка түрү. 2. Адабий, муз. ж. б. чыгарманын же официалдуу документтин бир нече редакциясынын бири; чыгарманын (же документтин) кайсы бир бөлүгү өзгөрүлгөн түрү. з. Шахмат же дойбу оюнунун бир кырдаалындагы мүмкүн болгон жү-рүштөрдүн түгөйү.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *