ВАРГА

от123

Июн 24, 2020

ВАРГА Евгений Самуилович (6. 11. 1879-ж. Будапешт — 7. 10. 1964, Москва)—сов. илимпоз-экономист. Эл аралык коммунисттик кыймылдын ишмери. СССР ИАнын акад. (1939). 1920-жылдан КПСС мүчөсү. Венгрияда айыл мугалиминин үй-бүлөсүндө туулган. Студент кезинен рев-ячыл кыймылга катышып, марксизмдин активдүү пропагандисттеринен болгон. 1919-ж. Венгрияда Совет бийлигин орнотууга активдүү катышкан. Венгр Сов. респ-касынын финансы эл комиссары, андан кийин Эл чарбасы б-ча жог. советинин пред-ли болуп иштеген. 1919-ж. Москвага көчүп келген. Коминтерндин активдүү ишмер-лерипин бири болуп, делегат катары анын конгресстерине ж-а пленумда-рына катышкан. 1927—47-ж. СССР ИАнын Дүйп. чарба ж-а дүйн. саясат ин-тун башкарып, «Дүйнөлүк чарба жана дүйнөлүк саясат» журналынын башкы редактору болгон. В.— капит. саясий экономияны изилдеген көрүнүктүү илимпоз. Марксизм-ленинизм илиминин өнүгүшүнө олуттуу салым кошкон. Лениндик сыйл. лауреаты (1963). Ал үч Ленин ордени, Эмгек Кызыл Туу ордени м-н сыйланган. Чыг.: Очерки по проблемам политэкономии капитализма, М., 1974.
Ад.: Проблемы современного капитализма. К 80-летию акад. Е. С. Варга. Сб. статей, М., 1959, с. 369—399 (список печатных трудов В.).

от 123