ВАРВАР АКЫЙКАТЫ

ВАРВАР АКЫЙКАТЫ (лат. Leges barbarorum — варварлар закону) — Батыш Рим империясынын аймагына өз королдугун орноткон герман урууларындагы адат укуктарынын кагазга түшүрүлгөнү. В. а-на Вестгот, Вургунд, Салика, Рипуар, Алеман, Ба-вар, Саксон, Фриз, Тюринг, Франк-Хаман акыйкаттары, Лангобард ж-а Англ-саксон закондору кирет. Башка герман уруулары м-н бөлөк элдердин (скандинав, Исландия, орус) кадимки укуктарына окшош жерлери бар. В. а. уруулук коомдон феод. коомго өтүү процессин айкын көрсөткөнү м-н айырмаланат. В. а-на Рим укук закондорунун таасири тийген. В. а. 5—9-к-да пайда болуп, корол-дордун ж-а герцогдордун демилгеси м-н жазылган. Ал закондор көбүнчө кылмыш ишин ж-а сот процессин гана камтып, уруу мүчөлөрүнө гана колдонулган. В. а. Батыш Европадагы алгачкы феод. мамлекеттердин коомдук түзүлүшүн изилдөөдө чоң мааниге ээ. Феод. түзүлүштүн бекем-делишине жараша В. а. маанисин жоготуп, 11-к-дын башынан көп колдонулбай калган.
Ад.: Энгельс Ф., Үй-бүлөнүн, жеке менчиктин жана мамлекеттин келип чыгышы, Фр., 1970; Неусыхин А. И., Возникновение независимого крестьянства как класса раннефеодального общества в Западной Европе VI—VIII вв., М., 1956 (библ.).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *