ВАРВАРЛАР

ВАРВАРЛАР (гр. barbaroi — гректен башкалар, жаттар деген тууранды сөздөн) — байыркы гректер, кийин римдиктер өздөрү түшүнбөгөн тилде сүйлөгөн уруулар м-н элдерге берген наам. Адегенде бул сөз Рим импе-риясын басып кирип, маданий байлыктарды ойрондоп, кулчулукту жоюуга ж-а феод, түзүлүштү калып-тандырууга салым кошкон герман урууларына карата айтылып, бара-бара гана «тили буруу» ж-а мад-ты чоочун элдерге карата колдонула баштаган. Өтмө мааниде В. деп наадан, маданиятсыз, маданий байлыктарды кыйратуучу кишилер же элдер аталат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *