ВАРВАРИЗМ

от123

Июн 24, 2020

ВАРВАРИЗМ—1) тилдин эрежелерине негизделбегендиктен анын лексика-лык ж-а стилдик нормаларынан орун ала албаган сөздөр; 2) эне тилде мааниси шайкеш эквиваленти болсо да, анын ордуна ыксыз колдонулган, чет тилге тиешелүү сөз. Мис, орус тилинде кездешүүчү «сикурс», «сатисфакция» сыяктуу сөздөр.

от 123