ВАРВАРИЗМ

ВАРВАРИЗМ—1) тилдин эрежелерине негизделбегендиктен анын лексика-лык ж-а стилдик нормаларынан орун ала албаган сөздөр; 2) эне тилде мааниси шайкеш эквиваленти болсо да, анын ордуна ыксыз колдонулган, чет тилге тиешелүү сөз. Мис, орус тилинде кездешүүчү «сикурс», «сатисфакция» сыяктуу сөздөр.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *