ВАН

от123

Июн 24, 2020

ВАН — Турциядагы көл. Армян тайпак тоосунда 1720 м бийиктикте жайгашкан. Аянты 3,7 миң км2, тереңд. 145 м ден ашык. Тузд. 19,1%о. В.чуң-курдугу негизинен тектоникалык про-цесстен пайда болгон. Көлдүн суусу Сюпхан ж-а Немрут жанар тоолору-нан атылып чыккан төктер м-н тосулуп калган. В.— туюк көл. Көлдүн айланасындагы элдер балык уулоо ж-а туз кайнатуу м-н кесип кылышат. Кеме жүрөт.

от 123