ВАН-ДЕР-ВААЛЬС КҮЧТӨРҮ

ВАН-ДЕР-ВААЛЬС КҮЧТӨРҮ — мо-лекулалардын өз ара аракеттениш күчтөрү. Бул күчтөр молекулалар бири биринен алыстатуу мезгилинде аралыктын көбөйүшү м-н тез азаюучу өз ара тартылуу, ал эми жакындатуу мезгилинде өз ара түртүлүү касиетине ээ болушат. В. к. б-ча газдардын молекулалары абс. серпилгичтүү ша-риктер сыяктуу каралып, алар өз ара тартылуу күчтөрүнүн эң чоң маанилерине молекулалардын бири бирине тийишүү учурунда гана жетишет. Ал эми жакынкы аралыкта молекулалардын ортосундагы түртүлүү күчтөрү В. к. моделинде туруктуу көлөмүндө-гү молекулалардын өз ара кагылышуу кезинде пайда болуучу серпилгич күчтөр м-н алмаштырылат. В. к-нүн негизинде Ван-дер-Ваалъс тецдемеси келип чыккан.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *