ВАН ДЕЙК Антонис (22. 3. 1599— 9. 12. 1641) — фламанд живописчиси. 1609-ж. Х. ван Баленден таалим алган. 1615—16-ж. менчик өнөрканага ээ болуп, жаш сүрөтчүлөр м-н бирге «Апостолдордун баштары» аттуу се-рияны жараткан. 1618—20-ж. П. П. Рубенске жардамчы болуп, анын чеберчилигин үйрөнгөн. В. Д. диний-ми-фол. темада «Ыйык Петрдун жаза тартышы» (1615—17-ж. чен. Брюссель, Эски иск-во музейи), «Юпитер менен Антиопа» (1617—18-ж. чен. Гент, Азем өнөр музейи) деген сүрөттөрдү тарткан. 1621-жылдан Италияда жашап, Рим, Венеция, Генуянын сүрөт өнөрү м-н таанышкан. Анын чыг-лы-гында Генуяда тарткан портреттери маанилүү орун ээлейт. Рубенс мектебинин тажрыйбасы м-н Венеция сүрөт өнөрүнүн алдыңкы салттарын чебер айкалыштыра алган. Буга «Мадонна дель Розарио» (1624, Палермо), «Египет жолундагы өргүү» (1620-жылдар, Мюнхен) ж. б. сүрөттөрү мисал болот. 1632-ж. Карл 1нин чакыруусу м-н Англияга келип, ак сарай сүрөтчүсү болгон. ■ Өмүрүнүн акыркы жылдарында анын чыг-лыгы-нып кедери кетип, сүрөттөрүндө кургак салтанаттуулук өкүм сүргөн.
Ад.: С м о л ь с к а я Н. Ф., Антонис ван Дейк, М.— Л., 1963.

от 123