ВАННАЛАР

ВАННАЛАР — дарылоочу же гигиеналык процедура. Алар суу, ылай, кум, аба В-ы болуп бөлүнөт. Суу В. дарылоо, алдын алуу ж-а гигиеналык максат үчүн колдонулат. Анын муздак (—20°Сден төмөн), мелүүн (20°—23° С), индифференттик (34— 36°С), жылуу (37—39°С), ысык (40°С ден жогору) түрлөрү бар. Составы б-ча тузсуз, минералдык, газ, радон, аромат, дары, убакытка жараша кыска мөөнөттүк (1—5 мин), кадыресе узак (10—15 мин), узагыраак (20— 30 мин) ж-а абдан узак (бир нече саат) мөөнөттүү В. болот. В. дененин четки нерв системасынын учтарына хим., мех., темп-ралык жол м-н таасир этет. Газ түрүндөгү заттар — дем алуу жолдору, иондор тери аркылуу организмге өтөт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *