ВАНИЛИН

от123

Июн 24, 2020

ВАНИЛИН — ванил жыттанган түссүз кристалл, эрүү t 81—83° С, кайноо t 286° С Сууда, спиртте, эфирде, хлороформдо эрийт. В. гликозид түрүндө вапил өсүмдүгүнүн мөмөсүн-дө жолугат. Өндүрүштө синтет. жол м-н гваяколдон, лигнинден, эвгенол-дон алынат. В. тамак-аш ж-а парфюмерия ө. ж-да, медицинада колдонулат.

от 123