ВАНДОМ КОЛОННАСЫ

ВАНДОМ КОЛОННАСЫ — Париж-дети Вандом аянтындагы колонна; Наполеон 1нин жеңиштеринин урматына тургузулган (1806—10). Душман замбиректеринин колосунан куюлуп, үстүнө Наполеондун статуя-сы коюлган. Бийикт. 43,5 м. Париж коммунасынын 12-апрелдеги декре-тине ылайык В. к. милитаризм м-н баскынчылык согуштун символу катары 1871-ж. 16-апрелде кулатылган.Париж Коммунасы жеңилгенден кийип (1871) реакциячылар кайра тургузган (1875).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *