ВАНДЕЯ СОГУШТАРЫ

ВАНДЕЯ СОГУШТАРЫ — Улуу Француз рев-ясынын мезгилинде Франция-нын батышында роялисттердин чыгарган козголоңдоруна каршы респ-качыл өкмөттүн жүргүзгөн күрөшү. Козголоңдун чордондорунун бири болгон Вандея департаментинин атынан аталган. В. с. 1793-ж. кеңири кулач жайып, козголоңго дворяндар, дин кызматкерлери ж-а дыйкандар да катышкан. Козголоңдун чыгышына армияга ЗОО миң киши чакыруу ж-дөгү Конвенттин декрети (1793-ж. 24-февр.) себеп болгон. 1793-ж. май— июнда козголоңчулар респ-калык аскерди талкалап, бир топ шаарды ээлегени м-н октябрда Шоланын жанында алардан жеңилип калган. Андан соң козголоңчулар түндүктү көздөй жөнөйт. Гранвилди алуу аракети ордунан чыкпай артка чегинип, 12- ж-а 13-декабрда биротоло жеңилген. 1795-ж. жайында англ. флот роялисттик эмигранттарды Бретанга түшүрөт, бирок алар да респ-калык аскерлерден талкаланган. Роялисттер кыймылын жандандыруу аракети 1799, 1815, 1832-ж. да болгон.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *