ВАНДАЛИЗМ

от123

Июн 24, 2020

ВАНДАЛИЗМ — маданий ж-а материалдык байлыктарды максатсыз жок кылуу. «В.» деген сөз 455-ж. Римди талап алган ж-а античный маданияттын көп эстеликтерин кыйраткан байыркы герм. вандалдар уруусунун атынан аталып калган.

от 123