ВАНДАЛДАР

ВАНДАЛДАР — чыгыш герман урууларынын тобу. Адегенде Скандинавия ж. а-да жашашкан. Б. з. ч. 2—1-к-да Балтика деңизинин түш. жээгине, 6. з. 3-к-нда Дунайга көчүп келишкен. 5-к-дын башында Галлияны чаап альш, Испаниянын бир бөлүгүн ээлешет. 429—439-ж. Түн. Африканы каратып, өзүнчө мамлекет курушат; ал жерден Жер Ортолук деңиздин жээк-тери м-н аралдарына жапырып кирип турушат. 455-ж. Римди басып кирип, ойрон салышкан. 534-ж. В. мам-лекетин Византия каратып алган; В. болсо жерг. элдерге аралашып кеткен.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *