ВАНАДИЙ

ВАНАДИЙ (Vanadium), V —Д. И. Менделеевдин мезгилдик системасынын V тобундагы хим. элемент, ат. н. 23, ат. м. 50,942. Жаратылышта В. эки изотоптон турат: 51V ж-а 50V. В. жер кыртышында массасы б-ча 1,5-10—2%. В.— күмүш түстүү жумшак металл, эрүү t 1900Ү25°C, кайноо t 3400°C, тыгызд. 6,11 г/см3. Сууда, минералдык туздардын, жегичтер-дин эритмелеринде, туз к-тасында туруктуу. Плавик к-тасыяда, концентра-цияланган азот ж-а күкүрт к-тала-рында, падыша арагында жакшы эрийт. Азоттун агымында 700° Сден жог. темп-рада ысытканда В. нитриди (VN) пайда болот. Бирикмелеринде 2, 3, 4, 5 валенттүү, кычкылтек м-н В. кычкылдарын пайда кылат. В. хлор м-н бир нече бирикмелерди берет (маанилүүсү — VC13). Алардан башка В. кукурт м-н сульфиддерди VS, V2S3, V2S5, көмуртек м-н карбид-ди VC пайда кылат. В. рудасынын концентратын кислота ж-а жегичтер м-н иштетүү, ванадийлүү темир ру-дасын домнада эритүү, В. кычкылда-ры м-н галогениддерин калыбына келтирүү ж. б. жолдор м-н алынат. В-дин бирикмелери — уу заттар. В. негизинен металлургияда аспаптык ж-а конструкциялык болотторду алууда, ядролук техникада колдонулат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *