ВАНАДИЙ КАРБИДДЕРИ — вана-дийдин көмүртек м-н болгон бирикмелери. Алар — боз түстөгү өтө катуу зат, эки түрү VC ж-а V2C белгилүү. Монокарбид VC — жогорку темп-рада (2800° С) өрүүчү, металл сымал жалтырак кристалл. В. к. авиация ж-а атом ө. ж-да колдонулат.

от 123