ВАЛ

ВАЛ (машина курууда) —энергия булагынан же энергияны өзгөртүүчү түзүлүштөн толгоочу момент берүүчү ж-а таянычтарда (подшип-никтерде) айлануучу тетик. В.— бардык машиналардын негизги те-тиктеринин бири. Машинанын конструкциясына карата В. толгоочу мо-ментти гана туудурбастан өзүнүн огуна жарыш ж-а туура багытталган күчтөргө да дуушар болот. В. конст-рукциясы б-ча 2 ж-а көп таяныч-туу, түз, кривошиптүү, чыканактуу, ийилгич ж. б. болуп бөлүнөт. Туура кссилишинин формасына карата көңдөй же бүтүн В-дар да болот. В. көмүртектүү ж-а легирленген болот-тордон жасалат. В-ды октон ажырата билүү зарыл. Октун формасы да В-га окшош болот, бирок ал толгоочу мо-ментти өткөрбөйт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *