ВАЛЮТА САЯСАТЫ

ВАЛЮТА САЯСАТЫ — валюта курсуна ж-а акчанын сатык күчүнө, о. эле өлкөнүн бүткүл экономикасына таасир тийгизүү максатында мамл. ж-а борб. банк акча жүгүртүү ж-а валюта байланышында жүргүзүүчү чаралар жыйындысы. В. с. коомдун экон. түзүлүшү ж-а мамлекеттин таптык мүнөзү м-н аныкталат. В. с. капит. өлкөлөрдө акчанын сатык күчүн колдоого ж-а валюта курсун чыңдоого багытталган. Капитализмдин жалпы кризиси шартында В. с. акчанын сатык күчүн арзандатып, валюта курсун төмөндөтүүнү көздөйт. В. с. негизинен 2 формада жүргүзүлөт: учёттук (дисконттук) ж-а де-виздик (к. Кредит саясаты). Учёттук саясат эл аралык валюта байланышында валюта курсун жөнгө салууга ылайыкталат. Девиздик саясат чет өлкөлүк валюталарды соодалоо аркылуу валюта курсун жөндөөгө багытталат. Улуттук валюта курсу ар-зандаган өлкөнүн борб. банкы валюта рыногунда ири суммалуу чет өлкөлүк валютаны сатат. Бул болсо улуттук валютанын курсун көтөрүп, чет өлкөлүк валютанын баасын төмөн түшүрөт же тескерисинче болот. Ушулардын натыйжасында валютага чектөө коюлат. Өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө В. с. — негизги экон. курал. Аларда валютага чек коюу саясаты кеңири тарады. Валютаны рынокто сатууга, аны чет мамлекеттерге жөнөтүүгө ж. б. тыюу салынган. Бул башка чет өлкөлөр м-н валюта байланышын тү- . зүп, анын эсептешүү күчүн чыңдоого алып келет. В. с. соц. өлкөлөрдө мамл. валюта монополиясынын базасында жүргүзүлөт. Соң. өлкөлөрдүн В. с. соң. экономиканы чыңдоо ж-а эл аралык экон. байланышты кеңейтүүгө багытталып, ар бир өлкө м-н эсептешүү пландуу уюштурулат.
Ад.: Смирнов А. М., Международные валютные и кредитные отношения СССР, 2 изд., М., 1960; Еврейское А. В., Кризис валютной системы капитализма, М., 1955.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *