ВАЛЮТА КУРСУ

ВАЛЮТА КУРСУ, вексель курсу ■— бир өлкөнүн акча бирдигинин экинчи өлкөнүн акча бирдиги м-н баа-ланышы. Мис, 1 фунт стерлинг= = 1,55 сомго, АКШнын 100 долла-ры = 75,80 сомго (1976). Улуу Брита-ниядан башка бардык капит. мамлекеттерде түздөн түз баалоо колдонулат. Мында чет өлкөлүк валютанын 1 бирдигинин (же 100, 1000 бирдигинин) В. к. тийиштүү өлкөнүн валютасы м-н белгиленет. • Улуу Бриташшда, тескерисинче, кыйыр бааланат: 1 фунт стерлингдин В. к. чет өлкөлүк валюта м-н чектелет. Экон., саясий ж-а маданий жактан байланышы бар өлкөлөрдүн ортосунда акчалай эсептешүү В. к. б-ча жүргүзүлөт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *