ВАЛЮТА КРИЗИСИ

ВАЛЮТА КРИЗИСИ — капитализмдин акча-кредит системасынын кризиси. Ал айрым капит. өлкөлөрдү, о. эле эл аралык эсептешүүнү кучагына алат да, акчанын алтын стандарты бү-лүнүп, куну кеткен кагаз акча пайдаланылат. В. к. жалпы ж-а айрым болуп бөлүнөт. Жалпы В. к. узакка созулат. Мында дүйн. капит. валюта системасы жаңырат. Ал 1914—18-жыл-дагы 1-дүйн. согушка чейин дүйн. рыноктун составдуу бөлүгү катары өөр-чүсө, капитализмдин жалпы кризиси мезгилинде начарлайт. Жалпы В. к. тушунда алтындын анчалык металл катары ролу төмөндөп, валютанын куну кетет. Ж е к е В. к.— капит. бир өлкөнүн В. к. Ал экон. жалпы кризис, согуш, инфляция ж. б. себептердин натыйжасында пайда болот.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *