ВАЛЮТА ЗОНАЛАРЫ — капит. мамлекеттердин валюта топтору. Аларды капит. державалар башкарып, эл аралык валюта байланыш жагыпан биргелеш саясат жүргүзөт. Зонадагы өлкөлөрдүн валюта-финансы режими жалпы келип, валютага бирдей чек коюлат. Азыр стерлипг, доллар ж-а фрапк зоналары зор мааниге ээ. Стерлинг зонасы — капит. мамлекеттердин Улуу Британия башкарган валюта тобу. Акча системасы ж-а тышкы эсептешүү англ. фунт стерлинг м-н жүргүзүлөт. Бул зонага Улуу Британия, Ирландия, Исландия, Индия, Иордания, Кипр, Пакистан, Ямайка, Замбия ж. б. кирет. Стерлинг зопасы — эң ири топтордун бири, товар жүгүртүүнүн көп бөлүгүн ээлейт. Доллар зонасы —негизинен Түн., Борб. ж-а Түш. Американын капит. өлкөлөрүнүн валюта тобу. Акча системасы ж-а тышкы эсептешүү АКШ долларына карата жүргүзүлөт. Буга АКШ, Боливия, Венесуэла, Га’ити, Гондурас, Канада, Колумбия, Мексика, Панама, Сальвадор ж. б. кирет. Бул зона капит. өлкөлөрдүн тышкы соо-дасынын негизги бөлүгүн ээлейт. Зонада АКШ үстөмдүк кылат. Франк зонасы — Франция башкарган ж-а аный мурдагы көз каранды мамлекеттеринин базасында түзүлгөн валюта тобу. Зонада 1969-ж. Франция, Алжир, Тунис, Марокко, Дагомея, Мавритания, Конго (Браззавиль), Камерун, Чад ж. б. бар; кээ бир мамлекеттер (Алжир, Тунис, Марокко^ өзүнчө валюта ж-а тышкы соода саясатын жүргүзүүдө; көз карандысыз өз алдынча мамлекеттер Батыш Африка ж-а Экватордук Африка м-н Камерун 2 валюта союзуна бириккен. Колония системасынын бүлүнүшүнөн улам үстөмдүк (гегемония) кылган өлкөлөр м-н башка өлкөлөрдүн ортосунда каршылык күчөп, В. з. жоголууда.

от 123