ВАЛЬС

ВАЛЬС (нем. walzen — айлануу) — жай темпте айланып, улам орун которуп, эки адам бийлөөчү бий. В. музыкага карай жай да, ылдам да бийленет. Немец, чех, австриялык-тардын эл бийлеринен келип чыккан. 18-к-дын 2-жарымында шаар калкына, 19-к-да бүт Европага тарайт. В-тып мыкты үлгүлөрүн ата-бала Штраустар, Ф. Шуберт, Р. Шуман ж. б. композиторлор жараткан. В. жанры орустун классикалык ж-а сов. музыкасында күчтүү өнүккөн. Кыргыз профессионал музыкасында да В. жанры пайда болуп, калыпта-на баштады. Мис, А. Түлеевдин «Жаштар вальсы», Н Давлесовдун «Сүйүү вальсы» ж. б.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *