ВАЛЕРИАНА

ВАЛЕРИАНА (Valeriana), м а у н — валерианалар тукумундагы УРУУ-Көп жылдык өсүмдүк. Гүлдөрү майда, татаал топ гүлгө чогулган. Дүйнөдө В-нын 200 түрү бар, көбү Түш. Америкадагы Анд тоолорунда, Евр-азияда таркалган. СССРде 30 түрү бар. Дарылык В-нын (V. officinalis) бийикт. 2 м ге жетет, тамыр-са-багы кыска, жалбырагы сабакта тушташ жайгашкан. Гүлдөрү 2 жыныс-туу; май—авг. айларында гүлдөйт. Мөмөсү — урукча. Дарылык В. СССРдин бардык жеринде өсөт. Дарылык сырьё катары В-нын тамыры ж-а та-мыр-сабагы керектелет. В. дары-дар-меги уйку качканда, жүрөк-кан тамыр неврозунда, ичеги-карын оору-ларында колдонулат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *