ВАЛЕНТТҮҮЛҮК

ВАЛЕНТТҮҮЛҮК (тил илиминде) — тил элементтеринин (мис, фо-пеманын, морфеманын, сөздүн ж. б.) өзүндөй эле экинчи бир элемент м-н айкашуу жарамдуулугу. В. категория б-ча же жекече болушу мүмкүн. Тилдин жогорудагыдай элементтеринин В-гү аларды белгилүү топторго бириктирүүгө негиз болот. В. көбүнчө синтаксисте эсепке алынып, ага мүнөздүү тилдик кубулуштарды формалдаштырып талдоодо кеңири колдонулуучу ыкмалардан.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *