ВАЛЕНТТИК ЗОНА

0700949180
номурга
50 бирдик.

Гезит, Китептерди тоолугу менен окуйм десен

Орусия, Казакстандагылар үчүн
QIWI-кошелек биерде

Квитанцияны жана атыңы
Ватсапка жаз

ВАЛЕНТТИК ЗОНА — катуу нерселердин квант теориясындагы түшүнүгү, к. Зоналык теория.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *