ВАКЦИНА

ВАКЦИНА (лат. vaccinum; vacca — уй дегенден) — микроорганизмдерден (бактериялар, рикетсийлер, вирус-тар) же алардын тиричилигиндеги заттардан даярдалуучу препарат. Ал адам м-н жаныбарларда активдүү иммунитет пайда кылуу, дарылоо ж-а профилактика максатында чыгарылат. 1796-ж. англ. врач Э. Женнер- адамды чечек оорусунан сактоо үчүн уй чечегинен биринчи жолу В. даярдаган. В. тирүү, өлүү, хим. ж-а антиток-сипдер деп бөлүнөт. Бир козгогучтан даярдалса — моновакцина, эки козгогучтан жасалса — бивакңина, андан көп козгогучтан даярдалса — поливакцина деп аталат. Моновакцина м-н эмдегепде бир ооруга, бивакңина — эки ооруга, поливакцина — бир нече ооруга каршы иммунитет пайда кылат. Ал ичилет, териге сыйпалат, териге, тери астына, булчуңга куюлат. Вет. практикада В. жасоо ж-а топко бөлүү принциби медицинадагыдан айырмаланбайт. Тирүү В. көбүнчө сибирь кулгунасына, чочко тилмесине, бруцеллёзго, шарпка, куш чечегине ж. б-га каршы колдонулат. Өлүү В. малдын 20дан ашык жугуштуу ылайын дарылоо ж-а алдын алуу үчүн пайдаланылат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *