ВАКУУМ-ЧӨМҮЧ

ВАКУУМ-ЧӨМҮЧ — эриген металлды ваннадан сордуруп алуучу чөмүч. В.-ч-түн капкагы жылчыксыз бекем жабылат да, ал капкак аркылуу түтүк өткөрүлүп, анын бир учу эриген металлга матырылат. Насос аркылуу В.-ч-түн ичиндеги аба сейрек-телгенде эриген металл түтүк м-н жылып, чөмүчтүн ичине куюлат. В.-ч. алюминий, магний ж. б. металлдарды электролиздөөдө ж-а шлактан та-залоодо колдонулат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *