ВАКУУМ-ЧӨМҮЧ

от123

Июн 24, 2020

ВАКУУМ-ЧӨМҮЧ — эриген металлды ваннадан сордуруп алуучу чөмүч. В.-ч-түн капкагы жылчыксыз бекем жабылат да, ал капкак аркылуу түтүк өткөрүлүп, анын бир учу эриген металлга матырылат. Насос аркылуу В.-ч-түн ичиндеги аба сейрек-телгенде эриген металл түтүк м-н жылып, чөмүчтүн ичине куюлат. В.-ч. алюминий, магний ж. б. металлдарды электролиздөөдө ж-а шлактан та-залоодо колдонулат.

от 123