ВАКУУМ МАТЕРИАЛДАРЫ

ВАКУУМ МАТЕРИАЛДАРЫ — вакуумдуу аппараттар м-н приборлор жасалуучу ж-а аларда колдонулуучу материалдар. В. м-на иш жүргүзүлгөн ар кандай темп-рада буунун басымын азайтуу, газды тез соруп алуу ж-а өзүнөн газды өткөрбөө талабы коюлат да, ал талаптар ва-куумдун жогорку чегине жетүүгө ж-а вакуумду узак убакыт бою сактап турууга шарт түзөт. Мис, вакуум лампалары жасала турган материал жогорку темп-рада да абдан бекем, о. эле жакшы изолятор же өткөргүч да болушу керек. В. м-на: металлдар, вакуумдук майлар, насос-тор м-н вакуумметрде жумушчу суюктук (сымап) катары колдонулуучу материалдар, айнек, замазка, лак ж-а цемент кирет. Металлдан корпус, насос, вентиль ж. б., синтет. материалдардан ж-а резинадан түтүк, эбелек жасалат. Замазка В. м. би-риктирилүүчү жерди тыгыздап бекитүү үчүн колдонулат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *