ВАКУУМ АРМАТУРАСЫ

ВАКУУМ АРМАТУРАСЫ — вакуум дуу системанын майда, стандарттуу кошумча тетиктеринин комплекта. В. а. түтүктөр аркылуу өтүүчү суюктукту, бууну, газды жөнгө салууга, бөлүштүрүүгө, алардын параметрле-рин өлчөөгө мүмкүндүк берип, системанын үзгүлтүксүз, туура ж-а жакшы иштешин камсыз кылат. В. а-на төмөнкүлөр кирет: бекиткичтүү ж-а кол, электр, гидравлика же пневматика кыймылга келтиргичтери м-н жөнгө салынуучу вентилдер; чоңураак тешиктерди жабуучу з а т-в о р; газды эң аз санда так берүүчү клапан түрүндөгү ш ы к а г ы ч; электр энергиясын, муздатуучу сууну же суюк газды бергич; ва-куумдагы процесстерди байкоого арналган терезе. Вакуумдуу системанын бөлүктөрүн жылчыксыз бекитүү үчүн ысыкка чыдамдуу резина, кыймылдуу шток иретинде сальник-түү түзүлүш ж-а сильфондор колдонулат. Вакуумметр, вакуумдуу ченөөчү аспаптар да В. а-на кирет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *