ВАКУУММЕТР

от123

Июн 24, 2020

ВАКУУММЕТР, вакуумдуу манометр — сейректелген газдардын басымын өлчөөчү прибор, к. Вакуум-метрия.

от 123