ВАКУУМДУУ МАНОМЕТР

ВАКУУМДУУ МАНОМЕТР, вакуумметр — сейректелген газдардын ба-сымын өлчөөчү прибор, к. Вакуум-метрия.
ВАКУУМДУУ ЭРИТҮҮ — төмөндөтүлгөн, көпчүлүк учурда 10-1— 10~4 н/м2 (10~3—10_s сым. мам. мм) басымда металлдар м-н куймаларды эритүү процесси. Ал 20-к-дын 50-жыл-дарында ө. ж-да колдонула баштады. Бул процесс металлдарды газдардан (азот, кычкылтек ж-а суутектен) ж. б. кошулмалардан тазалоого мүмкүндүк берет да, эң тандалма тетиктер жасала турган металлдарды иштеп чыгаруучу өндүрүштө ийгиликтүү колдонулуп жатат В.э. вакуумдук мештерде иштелет. Бул метод м-н СССРде жылына 100 миңдеген т эң жогорку сапаттуу болот куймалар ж-а таза металлдар эритилип алынат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *