ВАКУУМДУУ КУЮУ

ВАКУУМДУУ КУЮУ — эриген ме-таллды вакуумда калыпка куюу процесси. Калыптын ичиндеги абаны сордуруп алып, ага эриген металл-ды толтурганда жука, нык ж-а абдан сапаттуу куйма алынат. Түрдүү формадагы куймаларды даярдоо үчүн В.к-нун ар түрдүү ыкмалары колдонулат. Мис, эриген мөталлдын үстү жагында турган калыпка металлды сордуруп куюу, статикалык басымды пайдалануу м-н эриген металлдын асты жагындагы калыпка металлды толтуруу, вакуумда басым м-н куюу ж. б. В. к. түрдүү формадагы куйма тетиктерди даярдоо үчүн кеңири пайдаланылат. Мында колдонулуучу ме-тодго жараша вакуум 40—0,3 н/м2 (0,3—2-10-3 сым. мам. мм) басымда болот.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *