ВАКУУМДУК СПЕКТРОСКОПИЯ

ВАКУУМДУК СПЕКТРОСКОПИЯ — оптикалык спектрлердин кыска толкундуу ультракызгылт көк тил-кеде жаткан (толкун узундугу о 2000 А ден төмөн) ж-а узун толкундуу рентген нурларынын спект-роскопиясы. Мында спектрдик при-бордун призмасы же дифракциялык торчосу, линзалары вакуум алынуучу же кыска толкундуу нурларды жутпоочу газдар (гелий, аргон ж. б.) толтурулуучу камеранын ичине орнотулат. В. с.— спектроскопия илиминин кыска толкундуу спектрди изилдөөчү тармагы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *