ВАКАНСИЯ

ВАКАНСИЯ (фр. vacance — бош) — мекемедеги, окуу жайындагы бош кызмат орун.
ВАКАНСИЯ — кристалл торчосунун түйүнүндө атом же иондун жоктугуна байланыштуу кристаллдын кемчилиги (Шотки дефекти). В. бардык кристаллдарда кезигет. Анткени кристаллдык торчодогу атомдор жылуулук кыймылынын натыйжасында өз орундарынан чыгып кетет (к. сүрөт). Кристаллдарга таасир эткен ультракызгылт көк, рентген, гамма нурлары, электрон, протон, ней-трондор да В-ларды пайда кылат. Иондук кристаллдардагы В. катод-дук ж-а аноддук болуп бөлүнөт. К а-тоддук В.—оң иондордун, б. а. жегич металлдардын атомунун бош орду, ал эми аноддук В.—терс иондордун, б. а. галогендин атомунун бош орду. В. ар дайым кристаллда өзүнө коңшу атомдор м-н орун алмашып, иретсиз кыймылда болгондуктан анын кыймылы атомдор-дун кыймылынын (өздүк диффузия-нын) негизги себеби болот. Мгталлдарды кайра кристаллдаштыруу, сугаруу, жашытуу ж. б. сыяктуу термиялык процесстерде В. чоң роль ойнойт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *