ВАЗОВ Иван Минчов

ВАЗОВ Иван Минчов (9. 7. 1850, Со-пот — 22. 9. 1921, София) — болгар жазуучусу, коомдук ишмер. 1875-ж. Болгарияны азат кылууну көздөгөн жашырын рев-ячыл комитетке кирген. 1876—77-ж. Румынияда эмигра-цияда жүргөн. Орус-түрк согушунда (1877—78) орус армиясына кызмат кылган. Болгария түрк эзүүсүнөн бошонгондон кийин Берковица ш-нда сот (1879—80), Пловдивде Обл. жыйындын Туруктуу комитетине мүчө (1880—85) болгон. Катаал диктатордук режим учурунда Одессада убактылуу жашаган (1887—89). 1897— 99-ж. агартуу министри болуп иштеген. Чыг-лыгы 1870-ж. башталган. Болгар элинин түрк бийлигине каршы күрөктүн, азаттык алтайдагы кубанчын сүрөттөгөн «Туу жана гусла» (1876), «Болгария кайгысы» (1877), «Кутулуу» (1878) деген ыр жыйнактарын жарыялаган. Рев-ячыл-патриоттук темадагы ырларынын мыктысы — ли-рикалык-эпикалык «Унутулгандар эпопеясы» (1881—84) аттуу поэмалар цикли. В-дун чыг-лыгында орус-бол-гар достугу да маанилүү орун ээлейт. Адепки поэзиясында Х. Ботев м-н В. Гюгонун, кийинкилеринде А. С. Пушкин, Н. А. Некрасовдордун кыйла таасири бар. В. 1880—90-я!. проза жанрында иштеп, Румынияда болгар эмигранттары ж-дөгү «Куугунтук жегендер» (1883—84), 1876-жылкы болгар элинин көтөрүлүшү ж-дөгү «Эзүү астында» (1889—90), социалдык ашкерелөө темасында «Жаңы жер» (1896), «Казалар хан-шасы» (1903) дегендей чыг-лар жазган. В.— драмалык чыг-лардын да автору («Куулгандар», 1894; «Жылуу жер издегендер», 1903 ж. б.). В-дун Балкан согушу м-н 1-дүйн. согуш убагындагы чыг-ларында улутчул тенденциялар орун алган. Анткен м-н ал негизинен демократчыл идеологияны жактаган жазуучу катары таанылган. Анын чыг-лыгы — болгар сын реализминин жог. этабы. Чыг.: В рус. пер.—Соч., т. 1—6, М., 1956—57.
Ад.: Державин Н. С, Иван Вазов. Жизнь и творчество, М.— Л., 1948; Очерки истории болгарской литературы ХIX-ХХ вв., М., 195?,

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *