ВАЗЕЛИН

ВАЗЕЛИН (фр. vaseline) — парафин-дүү углеводороддор м-н нефть май-ларынын аралашмасынан турган май сымал зат. Спиртте, эфирде ысыт-канда эрийт. В. парафинди, церезин-ди, петролатумду нефти майына эритип, күкүрт к-тасы м-н тазалоодон алынат. Колдонушуна жараша мед., конденсатордук (абдан таза) ж-а тех. болуп бөлүнөт. Ал медицинада, фарманевтикада, косметикада, вете-ринарияда, электр тех. ө. ж-да ж-а майлагыч зат катарында (подшип-никтерди майлоо, металлдарды кор-розиядан сактоо ж. б.) колдонулат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *