ВАДОЗ СУУЛАРЫ

ВАДОЗ СУУЛАРЫ (лат. vadosus — тайыз) — 1) жер кыртышынын (литосфера) үстүңкү катмарында пайда болуп, тоо тектердин тешиктери-нен, көңдөйчөлөрүнөн, жаракалары-нан орун алган жер астындагы суулар (ювенил сууларынынкарама-кар-шысындагы түшүнүк); 2) атм-ралык жаан-чачындын жер кыртышына си-ңишинен (инфильтрация) пайда болгон ж-а суунун жаратылышта айланышына катышуучу жер астындагы суулар. В. с-нын суусуз жерлерде а. ч. өсүмдүктөрүн өстүрүүдө мааниси чоң.
ВАДОЗДУК ПРОЦЕССТЕР, к. Вадоз суулары.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *