ВАДЕР Артур Павлович

ВАДЕР Артур Павлович (16. 2. 1920-ж. т.) — сов. мамлекеттик ж-а парт, ишмер. Тарых илимд. кандидаты (1972). Кедей-дыйкан үй-бүлөсүнөн. 1943-жылдан КПСС мүчөсү. КПСС БКга караштуу Жог. парт, мектепти бүтүргөн (1954). 1937-жылдан комсомолдук кызматтарда иштеген. Ата Мек. согуштун катышуучусу. 1948— 50-ж. Эстония КП Таллиндеги Калинин райкомунун экинчи секретары, Харъюмааск обкомунун биринчи секретары. 1952-жылдан Эстония КП Таллин шааркомунун секретары. 1959-жылдан КПСС БКнын аппаратында. 1963—64-ж. Эстония КП БК ж-а Эстон ССР Мин. Советинин Парт. мамл. контроль комитетинин пред-ли, Эстония КП БКнын секретары ж-а Эстон ССР Мин. Советинин пред-лине орун басар. 1964—70-ж. Эстония КП БКнын экинчи секретары. 1970-ж. Эстон ССР Жог. Советинин Президиумунун пред-ли, 1971-жылдан СССР Жог. Советинин Президиумунун Пред-линин орун басары. КПССтин 23-съездинде БКнын мүчөлүгүнө кандидат, 24—25-съезддеринде БКга мүчө болуп шайланган. СССР Жог. Советинин (6—9-шайл.) депутаты. Ленин ордени, башка 3 орден, медалдар м-н сыйланган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *