ВАГОН ООДАРГЫЧ

ВАГОН ООДАРГЫЧ — вагондорду кыйшайтып же оодарып, андагы жүктү түшүрүүгө арналган түзүлүш. Жүк түшүрүү ыгына жараша капталына, артына оодарма болуп бөлүнөт. Капталына оодармада муна-ралуу ж-а ротордуу В. о-тар колдонулат. Артына оодармада вагон артына кыйшайтылып, арткы капталы ачылып, жүк түшүрүлөт. В. о. комплекстүү механикалаштырылган жолдордо идишсиз ташылуучу чубурма материалдарды түшүрүү ж-а алмаштырып кайрадан жүктөө иштеринде пайдаланылат. В. о. порттор-до, жылуулук электр станцияларында, көбүнчө чубурма жүктөрдү көп кабыл алуучу ишканаларда кеңири таралган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *