ВАГОВ Алексей Власович (1905— 1971) — сов. мамлекеттик ж-а парт, ишмер. 1925-жылдан КПСС мүчөсү. Жумушчунун үй-бүлөсүнөн. 1922— 30-ж. Нахичевань щ-нын «Красный металлист» з-дунда жумушчу. 1931— 1937-ж. Ростов ж-а Москва ш-нда парт, кызматта, 1937—38-ж. автомобиль ө. ж. кызматкерлер профсою-зунун Борб. Комитетинин пред-ли, 1938-жылдын февралынан 1945-жыл-дын сентябрына чейин Кырг-н КП(б) БКнын биринчи секретары. 1946— 61-ж. Украинада партиянын Винница шаардык комитетинин секретары, Эмгекчилер депутаттарынын Винница обл. советинин аткомунун пред-ли, орун басары. 1961-жылдан союздук маанидеги пенсияга чыккан. ВКП (б) нин 18-съездинде Борб. текшерүү комиссиясына мүчө, СССР Жог. Советинин (1-шайл.), Кыргыз ССР Жог. Советинин (1-шайл.) депутаты. Эки Эмгек Кызыл Туу ордени ж-а медалдар м-н сыйланган.

от 123